Výhoda - neviditelná ochrana

Neviditelná ochrana

Monomolekulární vrstva na hladině bazénu.

Výhoda - Úspora energie

Úspora energie

Šetří energii pro ohřev vody o 50 - 70%.

Zastřešení bazénu

Esteticky přijatelnější než krytí bazénu fólií.

Výhoda - BIO

BIO

Netoxický, biolgicky odbouratelný výrobek.

Výhoda - Úspora vody

Úspora vody

Snižuje odpařování vody o 20 - 40%, podle typu bazénu.

Výhoda - Nonstop ochrana

Nonstop ochrana

Pracuje i při zapojené filtraci, ideálně kdykoliv je bazén v klidu.

O tekuté plachtě

Již přes padesát let vědci věděli, že se monovrstva dokonale šíří po povrchu kapaliny a může výrazně snížit odpařování vody i energetické ztráty. Jde o jedinečný mechanismus, který způsobí rozložení monomolekulární vrstvy vlivem odpudivých sil, vzniklých disociací iontových sloučenin při rozpuštění ve vodě. Záporné, stejně jako kladné ionty, se odpuzují a takový tenký film se rychle rozšíří po povrchu.

Tekutá Plachta, na rozdíl od konvenčních bazénových krytů (např. plachty), které musí být odstraněny pro plavání, se rozevře vždy, když je voda dostatečně narušena. Jakmile se hladina uklidní, monovrstva se opět zformuje. V důsledku toho se Tekutá Plachta dokonale přizpůsobuje měnící se úrovni aktivity v bazénu po celý den. Flexibilní přikrytí vodní plochy tak pracuje kdykoliv je hladina opět v klidu. Pro názornost si představte rozsypané kuličky z polystrénu na hladině vody. V klidu se upořádají na hladině. Když do vody vstoupíte a plavete, přeuspořádají se a obklopí vás. A když z vody vyjdete, zase se samy uspořádají na hladině (pomiňme jejich případné nalepení na kůži a plavky, jde jen o názornost). V příkladu tohoto výrobku je evidentní, kam se ubírá současná bazénová chemie a údržba bazénů.

Sledujte rychlost fungování tekuté plachty po dávkování do bazénu. Zastavení tvorby páry nad hladinou je známkou snížení úniku tepla z vody.

Varianty balení tekuté plachty

Vyberte si velikost balení tekuté plachty z našich nabízených variant.

Doporučení dávkování tekuté plachty

Do otevřených bazénů

Dávkujte Tekutou Plachtu v klidovém stavu vody. Dávkování 0,6 - 0,9 ml produktu na 1 m2 vodní plochy v intervalu jeden až tři dny* pro teplotu vody 28 -30 °C.

Do krytých bazénů

Dávkujte Tekutou Plachtu v klidovém stavu vody. Dávkování 1,0 ml produktu na 1 m2 vodní plochy v intervalu jeden až tři dny* pro teplotu vody 28 -30 °C.

Do termálních bazénů a spa

Dávkujte Tekutou Plachtu do svého spa a termálních bazénů v klidovém stavu vody. Dávkování 4,0 - 5,0 ml produktu na 1 m2 vodní plochy v intervalu jeden až tři dny* pro teplotu vody 35 - 36 °C.

*Interval dávkování je vždy určen mírou využívání bazénu a UV světlem. Intervaly dávkování jsou kratší při otevřeném bazénu, vyšším počtu návštěvníků bazénu nebo při vyšší teplotě vody.Dávkování provádějte pomalu, pomocí odměrky nebo dávkovačem z obalu a to buď u kraje bazénu nebo do automatického dávkovacího systému. Tekuté plachta je nejvíce účinná, když je hladina bazénu klidná.Testy

Test tekuté plachty na bazén

Měřili jsme úbytek vody odpařováním po jednom měsíci při pokojové teplotě. Rozdíl odpařené vody bez a s Tekutou plachtou byl o více jak 50%.

Test tekuté plachty na bazén

Test probíhal při pokojové teplotě. Teplotu vody jsme měřili teploměrem a současně termokamerou.

Test tekuté plachty na bazén

Rozdíl v teplotě vody mezi oběmi vzorky byl patrný okamžitě. Pohyboval se celou dobu testu kolem 3°C.

Test tekuté plachty na bazén

U velkých bazénů má tento rozdílný objem vody značný vliv na provozní náklady. A rozdíl v množství energie, potřebné pro ohřev vody o 3°C u takového objemu vody, je už významnou položkou nákladů. S odpařováním vody souvisí negativně také vyšší vlhkost v prostoru a pachy z chemikálií.

FAQ - často kladené dotazy

Četnost dávkování je dána několika faktory: využitelnost bazénu (počet hodin/dnů v čase, počet osob v bazénu, venkovní nebo vnitřní bazén atd. Pokud bazén využíváte denně a více osobami, pak je třeba dávkovat tekutou plachtu denně. Pokud naopak bazén využíváte méně, pak můžete prodloužit interval dávkování co 2 až 3 dny.
Tento produkt nemá vliv na rozvody, potrubí, filtry, plasty nebo jakékoliv materiály. Výrobek je bez negativního vlivu na životní prostředí.
Písková filtrace výrobku nevadí. Stejně tak je tekutá plachta vhodná pro filtry uhlíkové nebo skleněné. Rozměry aktivní látky plachty jsou na molekulární úrovni, takže snadno projdou filtrem zpět do bazénu. Nehraje ani roli, jestli máte sání do filtrace pod hladinou bazénu nebo zda jde voda přepadem. Pokud je sání do filtrace pod hladinou a bazén je v klidu, pak je funkčnost tekuté plachty i po dobu zapnuté filtrace. Také zdroj pro ohřev vody nemá vliv na kvalitu nebo funkčnost výrobku. Degradace materiálu nastává až při teplotě 60°C. Její použití naopak nedoporučujeme pokud je 100% filtrace prováděna ozónem. Touto technologií je materiál tekuté plachty degradován. UV lampu (snad pro mikrobiální úpravu vody?) jsme zatím nezkoušeli.
Mírné vlnění hladiny, způsobené čerpadlem nebo větrem a pod. nijak neomezují funkčnost produktu. Samozřejmě, že maximálně klidná hladina je optimum :-)
Měli jsme pár dotazů na použití Tekuté plachty ve slané vodě. Testovali jsme ji ve vodě s kuchyňskou solí, ale zde se fungování neprokázalo. Odpařování slané vody bez a s Tekutou plachtou je stejné. Navíc při vyšší koncentraci soli došlo k vysrážení materiálu na stěnách nádržky. Jiné kapaliny jsme nezkoušeli.


Máte dotaz?